Ankiety

[ opcja dostępna od wersji MID ]

Za pomocą prologCMS możesz stworzyć na Twojej stronie internetowej ankietę na interesujący Ciebie temat. Każda ankieta ma dowolną ilość pytań. Wynik ankiety przedstawiany jest w formie graficznej jako wykres słupkowy lub kołowy (do wyboru).

Ponadto wbudowano w program zabezpieczenie przed wielokrotnym głosowaniem tego samego użytkownika w danej ankiecie.

This website uses cookies (user id and user configuration, sessions, statistics, advertising services). In order to use the Service, consent to the placement of cookies on your computer or device is required.
(European Union Directive 2009/136/EC)  | find out more about cookies  | I agree to write cookies

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmię A.B.C. Usługi Komputerowe Adam Bartniczak z siedzibą w Makowie Maz. w celu marketingowym. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Facebook, Twitter.

English | polski