Baza danych

[ opcja dostępna od wersji MAX ] [ wymagana podstawowa wiedza z zakresu baz danych ]

Załóżmy, że zamierzasz skorzystać na stronie internetowej z danych pobieranych z bazy. No dobrze, ale jak mają się one tam znaleźć. Dzięki wbudowanemu w prologCMS modułowi do obsługi bazy danych, możesz samodzielnie tworzyć i edytować tabele potrzebne do wprowadzania danych. Każdej tabeli możesz przyporządkować nieograniczoną ilość pól podstawowych typów.

Po utworzeniu struktury tabeli, w łatwy sposób możesz wprowadzać do niej dane, które następnie zostaną wykorzystane na Twojej stronie www (np. w postaci Komponentu).

This website uses cookies (user id and user configuration, sessions, statistics, advertising services). In order to use the Service, consent to the placement of cookies on your computer or device is required.
(European Union Directive 2009/136/EC)  | find out more about cookies  | I agree to write cookies

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmię A.B.C. Usługi Komputerowe Adam Bartniczak z siedzibą w Makowie Maz. w celu marketingowym. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Facebook, Twitter.

English | polski