Własne komponenty

[ opcja dostępna od wersji MAX ] [ wymagane podstawy HTML/CSS/SQL i korzystania z FTP ]

Za pomocą prologCMS możesz stworzyć własne komponenty, które następnie możesz wielokrotnie stosować na Twojej stronie www. Najpierw należy stworzyć szablon i przez FTP nagrać go na serwer. Potem w panelu administracyjnym prologCMS należy dodać do Twojej strony element Własny komponent. Trzeba określić takie jego parametry jak zapytanie SQL (jego wyniki będą wstawiane do odpowiednich miejsc szablonu) i frazy (nazwy pól z wyniku zapytania SQL, które będą wstawiane do szablonu).

I to wszystko. Może się zdarzyć, że wynik zapytania SQL wygeneruje wiele pozycji do wyświetlenia i nie mieszczą się one na stronie. Skorzystaj wtedy z opcji stronicowania, dzięki której wyświetlane komponenty będą podzielone na strony.

Poniżej przykład wielokrotnego użycia własnego komponentu z włączoną opcją stronicowania (zdjęcie i podpis pobierane są z bazy danych i wstawiane do szablonu):


1  2    >
Ładny kwiatek

Ładny kwiatek

Drugi ładny kwiatek

Drugi ładny kwiatek

Trzeci ładny kwiatek

Trzeci ładny kwiatek

1  2    >

This website uses cookies (user id and user configuration, sessions, statistics, advertising services). In order to use the Service, consent to the placement of cookies on your computer or device is required.
(European Union Directive 2009/136/EC)  | find out more about cookies  | I agree to write cookies

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmię A.B.C. Usługi Komputerowe Adam Bartniczak z siedzibą w Makowie Maz. w celu marketingowym. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Facebook, Twitter.

English | polski