Reklamy

[ opcja dostępna od wersji MID ]

Dzięki prologCMS możesz zarabiać na wyświetlaniu reklam na Twojej stronie internetowej.

Reklamy mogą być dostarczone w formie plików Flash (SWF), mogą to być reklamy Google AdSense albo po prostu statyczne obrazki z adresem docelowym. Każdą reklamę możesz umieścić w dowolnym miejscu strony.

Możesz określić ramy czasowe jej wyświetlania (np. od 1 maja do 14 maja) lub ilość kliknięć w reklamę po osiągnięciu której ma ona zostać wyłączona.

reklama200x200
reklama300x250

This website uses cookies (user id and user configuration, sessions, statistics, advertising services). In order to use the Service, consent to the placement of cookies on your computer or device is required.
(European Union Directive 2009/136/EC)  | find out more about cookies  | I agree to write cookies

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmię A.B.C. Usługi Komputerowe Adam Bartniczak z siedzibą w Makowie Maz. w celu marketingowym. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Facebook, Twitter.

English | polski