Szablony

[ opcja dostępna od wersji MAX ] [ wymagane podstawy HTML/CSS i korzystania z FTP ]

Załózmy, że zamierzasz użyć na Twojej stronie dany element wiele razy. Do tego za każdym wystąpieniem tego elementu, bedą zmieniały się jego parametry (np. kolor, zawartość, itp.). Nie musisz za każdym razem wstawiać na stronę kodu za pomocą elementu HTML, wystarczy że skorzystasz z funkcjonalności szablonów.

W zewnętrznym edytorze tekstu (nawet w przysłowiowym Notatniku) napisz żądany kod HTML, zdefiniuj wygląd elementu za pomocą arkuszy stylów (CSS) i skopiuj to w odpowiednie miejsca na serwerze za pomocą programu FTP.

Jeśli zdefiniujesz w pliku szablonu odpowiednie frazy (zamykając je w nawiasach klamrowych), w łatwy sposób możesz dowolnie zmieniać ich wartości za pomocą interfejsu prologCMS.

Tak przygotowany szablon możesz wielokrotnie używać na stronie i za każdym razem możesz zmieniać jego zawartość. W poniższym przykładzie użyto tego samego szablonu dla czterech elementów, zmieniając ich parametry (nazwę zdjęcia i podpis) za pomocą prologCMS.


Ładny kwiatek
Drugi ładny kwiatek
Trzeci ładny kwiatek
Czwarty ładny kwiatek

This website uses cookies (user id and user configuration, sessions, statistics, advertising services). In order to use the Service, consent to the placement of cookies on your computer or device is required.
(European Union Directive 2009/136/EC)  | find out more about cookies  | I agree to write cookies

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmię A.B.C. Usługi Komputerowe Adam Bartniczak z siedzibą w Makowie Maz. w celu marketingowym. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Facebook, Twitter.

English | polski